Za sve koji žele više naučiti iz povijesti
Povijest Hrvatske i svijeta
Blog
srijeda, listopad 3, 2007

Na Apeninskom poluotoku nema ni jednog paleolitskog nalazišta. U sjeveroistočnom dijelu poluotoka žive Veneti i zapadno od njih Gali. Južno od Gala ili Kelta žive Etruščani sve od rijeke Arno do rijeke Tiber.

Etruščani su najrazvijeniji narod na Apeninskom poluotoku. Rano su razvili gradove-države u kojima vlada aristokracija i patrijarhalno ropstvo. Etruščani su izvrsni graditelji, gradili su sjajne gradove, a gradili su i mostove, ceste i kanalizaciju. Razvili su i novac i pismo koje još ni danas nije dešifrirano. Kod Etruščana je razvijena politeistička religija. Najstariji etruščanski zapis čuva se u Zagrebu.

Italci žive kao divljaci u srednjoj Italiji. Još uvijek žive u rodovsko-plemenskom društvu. Neka italska plemena su Umbri, Latini, Vošćani, Samničani… Na jugu Apeninskog poluotoka žive Grci. To je Magna Greatia. Latini su se razvili pod velikim utjecajem Grka.

 

         LEGENDA O NASTANKU RIMA

Legenda o nastanku Rima govori da je trojanski vojskovođa Eneja nakon Trojanskog rata otišao iz Troje. Bog mu je naredio da osnuje grad na Apeninskom poluotoku. Eneja je otišao tamo i sa svojim potomcima na rijeci Tiber osnovao naselje Alba Longa. Naseljem je vladao Numitor kojeg poražava Amulije da bi zavladao. Numitorova kćer trudna s bogom Marsom rodi blizance pa Amulije naređuje robu da ubije djecu. Rob je ostavio djecu u košari na rijeci i vučica je našla košaru i hranila blizance. Pastir je pronašao djecu i othranio ih te im dao imena Romul i Rem.

Kad su saznali za svoje podrijetlo, Romul i Rem zbacili su Amulija sa prijestolja i ponovno je zavladao Numitor. 753. godine Romul i Rem su na brdu Palatinu počeli podizati grad Rim. Onda su se posvađali i Rem je poginuo. Grad je dobio ime Roma, a Romul je bio prvi rimski kralj. U 6. stoljeću prije Krista Rimom su zavladali Etruščani.

 

         RIMSKO KRALJEVSTVO

Rimljani u početku još uvijek žive u rodovima. 10 rodova čini kuriju, a 10 kurija ili bratstava čine pleme. Rimska plemena čine tri tribusa: Ramni, Luceri i Ticii. U najstarije vrijeme Rim je kraljevina i njim vlada kralj i senat od 300 članova. Narodna skupština naziva se Tributske komicije. Šefovi plemena zovu se patriciji i oni čine aristokraciju. U Rimu je na vlasti bila aristokracija. Senat je obnašao vrhovnu vlast. Posljednji rimski kralj bio je Tarkvinije Oholi.

 

         NASTANAK RIMSKE REPUBLIKE

Stanje je u Rimu bilo sve gore dok nije 510. godine prije Krista dignut oružani ustanak. Nakon ustanka je ukinuta titula kralja i patriciji su osnovali republiku. Rimljani biraju dva konzula svake godine. Konzuli predsjedaju senatom i odobreni su im tjelesni čuvari ili liktori. U doba mira konzuli odlučuju zajedno sa senatom. Ali situacija se mijenja u ratu. Jedan od konzula dobiva neograničenu vlast i dobiva titulu diktatora na 6. mjeseci.

 

         DRUŠTVENI SLOJEVI U RIMU

Temeljni društveni slojevi u Rimu su patriciji i plebejci. Među patricijima i plebejcima postoje tako velike razlike da među njima ne postoji nikakva veza. Strogo su zabranjeni miješani brakovi. Ali patriciji bez plebejaca nisu mogli jer plebejci jedini rade i plaćaju poreze. Rimska vojska se sastojala od patricija i plebejaca – patriciji su konjaništvo, a plebejci pješaštvo. U Rimu svi Rimljani idu u rat.

Među plebejcima je stanje postajalo sve gore i nisu imali nikakva prava pa idu u borbu protiv patricija. Sukobljavali su se dvije godine dok plebejci nisu uspjeli. Dok su se patriciji i plebejci kretali u miru, zajedno su surađivali, osvajali i proširili rimsku republiku po Apeninskom poluotoku. 494. godine nakon jednog rata plebejci su odlučili da se više neće podređivati patricijima. Povukli su se iz Rima i odlučili osnovati vlastitu državu. Patriciji bez plebejaca nisu mogli ništa pa su senatori odlazili plebejcima i nagovarali ih da se vrate u Rim. Plebejci nisu pristajali dok nije došao senator Menenije Agripa. Odmah ih je uspio nagovoriti pričom o rukama i želucu. Priča je išla ovako: Ruke su se jednom pobunile protiv želuca. Morale su raditi da bi gospodin želudac bio pun. Ruke su prestale raditi i želudac se smanjivao, a i ruke su bile sve tanje.

Plebejci su se vratili u Rim pod uvjetom da svake godine imaju pravo birati dva pučka tribuna koji će se zalagati za prava plebejaca na sjednicama senata. Tribuni su sudjelovali u senatu i morali su biti u neprekidnom sukobu s patricijima. Da bi tribuni mogli normalno raditi, narodna skupština dala im je dva posebna prava. Pravo zaštite ili imuniteta. To je pravo da tribun ne može biti optužen, osuđen ni kažnjen dok je tribun. Ali to pravo ne vrijedi ako je tribun počinio zločin ili krivično djelo. I drugo pravo je pravo veta ili zabrane. Tribun je mogao zabraniti neki zakon koji bi mogao naškoditi plebejcima. Plebejci su se i dalje zaduživali kod patricija pa su tražili da s popišu zakoni. 450. godine prije Krista Rimljani su dobili svoj prvi pisani zakon. Zakoni su napisani na 12 brončanih ploča i po tome su i dobili ime Zakoni 12 brončanih ploča. Zakoni su bili izloženi svima na uvid na glavnom gradskom forumu.

445. godine ukinuta je zabrana miješanih brakova. Plebejci su počeli borbu za glavnu vlast i od 376. do 366. godine prije Krista Licinije i Sekstije su predlagali da jedan od konzula bude plebejac. Senat je na kraju popustio i prvi plebejski konzul postao je Sekstije. 287. godine plebejci su se borili da odluke narodne skupštine postanu zakoni i to im je uspjelo. U narodnoj skupštini sjede samo plebejci pa su se ti zakoni nazvali plebisciti. U Rimu je rastao novi najbogatiji sloj ljudi – nobili. Nobili su bili novi vladajući sloj. Cjelokupna vrhovna vlast nazivala se magistrat, a najviše državne službe magistrature. Svim službenicima služba je trajala godinu dana.

Državni službenici u Rimu su 2 konzula, 2 pučka tribuna, 10 pretora ili sudaca, 5-6 kvestora ili blagajnika, 5 edila zaduženih za javni red i mir te cenzori koji su procjenjivali imovinu i kontrolirali ponašanje. Rimljani su strašno praktični i pedantni.

 

         ŠIRENJE RIMA

Od 5. do 3. stoljeća prije Krista Rim se širi po Apeninskom poluotoku. Najvažniji razlog zbog kojeg su Rimljani ratovali je zemlja. Ona je najpoželjniji ratni plijen. Rim je prvo počeo ratovati protiv Etruščana u 6. i 5. stoljeću prije Krista. Ratovi s Etruščanima trajali su dugo. U 4. stoljeću bore se protiv Gala. Glavni cilj galskih ratovanja bila je pljačka pa su tako 390. godine pr. Kr. Gali opljačkali Rim i Rimljani su bili poraženi. Posljednji branitelji Rima su se sakrili na Kapitol i podigli utvrdu. Gali su danju kretali u napad na utvrdu no Rimljani su odolijevali. Jedne noći Gali su krenuli u napad na utvrdu na Kapitolu no guske su se probudile i probudile su Rimljane te su oni obranili utvrdu. Odatle je uzrečica: Guske su spasile Rim. Gali su se napokon primirili i tražili otkupninu od Rimljana.

Od 343. do 290. godine prije Krista Rimljani su triput ratovali protiv Samnićana, a Samnićani su vrlo vješti ratnici. U drugom ratu Rimljani su posramljeni jer su ih Samnićani zarobili u jednom prolazu i natjerali ih da odbace oružje i odjeću.

280. godine pr. Kr. Počinju ratovi protiv Grka. A Grci su upomoć pozvali epirskog kralja Pira. Kralj Pir je krenuo i pomoć Grcima s ogromnom vojskom i sa slonovima. Prvi rat protiv Pira bio je težak poraz za Rimljane, ali i Pir je izgubio mnogo svojih vojnika. Pirova pobjeda je bila pobjeda uz strahovitu cijenu. Pir je sišao na Siciliju sakupiti nove vojsku. 275. godine pr. Kr. je bio treći obračun između Pira i Rimljana u kojem su Rimljani temeljito porazili Pira. Nakon Pirovog poraza Rimljani su postali gospodari južnog Apeninskog poluotoka.

 

         RIMSKA VOJSKA

Cijelo to vrijeme Rimljani su usavršavali svoje borilačke vještine. Rimljani su sjajni organizatori ratovanja. Rimska je vojska fantastično opremljena. Vojnici imaju oružje za daljinu i oružje za blizinu. Oružje na daljinu je koplje, a na blizinu je mač. Rimljani su prvi počeli praviti mačeve s dvije oštrice. Latinski se mač kaže gladius, a cvijeće gladiole imaju listove kao rimski mačevi. Rimski vojnici su izvrsno zaštićeni od glave do pete. Imaju kacige, oklope i štitnike za ruke i noge. Naravno uz mač ide i štit.

U 3. stoljeću je rimska vojska bila pretežno pješačka. Temeljni materijal od kojeg se izrađuje oružje je željezo. Najveća vojna jedinica u rimskoj vojsci je legija, a legija je sadržavala i do 10000 vojnika. Legije su bile označne brojevima 1-25. imale su i svoj znak – srebrnog orla. Svaka legija imala je svog zapovjednika. Legija se dijelila na 10 manipula, a svaka manipula na dvije centurije.

Ne samo da je rimska vojska bila dobro naoružana već i jako disciplinirana. Disciplina se postizala sustavom nagrada i kazni. U vojsci su bile uobičajene fizičke kazne za neposluh, a najteža kazna je bila decimiranje. Kad su postrojbe išle u rat zapovjednik bi naredio da se poslože u redove. I ako vojnici ne bi poslušali kad im je zapovjednik naredio da napadnu, onda bi morao istupiti svaki deseti vojnik i bio bi na mjestu pogubljen. Onda bi se to nastavilo dok god vojnici ne bi krenuli u napad jer su znali da će jednom i oni biti deseti. S druge strane bile su uobičajene i nagrade. Ne samo ratni plijen nego i napredovanje. Najveća nagrada vojskovođama bila je trijumfna povorka. Znalo je biti da je povorka prolazila kroz Rim i više dana. Pobjedničkim vojskama građeni su slavoluci pobjede, pa je Rim pun slavoluka.

Rimljani su bili jako oprezni kao ratnici. Nikad se nisu izdavali prvi put. Nikad nisu spavali na otvorenom prostoru već je odmah nakon dolaska vojska počela graditi tabor u obliku pravokutnika. Unutar tabora bilo je četiri dijela odvojena dvjema ukrštenim ulicama. Na krajevima tih ulica bio je izlaz iz tabora. Tamo gdje su se sjekle ulice bio je žrtvenik. I tamo se okupljala vojska da čuje zapovjedi. Oko cijelog tabora bila je iskopana rupa i ako je neprijatelj htio napasti tabor morao je prvo pasti u rupu. Kad su vojnici boravili dulje na istom mjestu, tabor bi dobivao opeku kojom bi cijeli bio opasan. Rimske legije su stvarajući opeku na nju pisali broj svoje legije. Uz tabore i oko njih brzo nastaju gradovi. Vojnike prate trgovci koji se naseljavaju oko tabora. Tako su od rimskih tabora nastali brojni europski gradovi pa i Virovitica. Bila je rimski tabor legije 2.

Rimljani su kao osnivači bili poprilično mudri i nikad nisu s osvojenim gradovima uspostavili iste odnose. Neki gradovi su bili pod potpunom vlašću Rimljana, a neki su imali vlastitu upravu, ali su zavisili o Rimu. Plemena su postajala pomoćna rimska vojska ili federati. Rimska politika bila je Divide et impera ili podijeli pa vladaj. Rimljani nisu stavljali pokorene narode u istu poziciju, nego u različitu jer narodi onda nisu mogli ratovati za ista prava. Rimljani su imali taktiku ratovanja da su mogli pokoriti bilo koju vojsku. Vojnici u legijama bili su podijeljeni u 3 reda. Tako da su u prvom redu svrstani mladi vojnici ili juniori. U drugom redu su seniori ili vojnici u najboljoj životnoj dobi. I u trećem redu su najstariji vojnici. Mi bismo ih danas zvali veteranima. Rimski vojnici gađaju neprijateljev štit kopljima jer onda neprijatelj mora baciti štit i počinje borba prsa o prsa. Izvjesno vrijeme se bori prvi red, a ako nije dugo bilo rezultata u bitku ulazi srednji red, a prvi se povlači. Srednji red je obično dobio bitku, a ako nije onda se povlače i u bitku ulazi zadnji red. I tako su Rimljani mogli ratovati 0-24. Pobjednik bitke bila je vojska koja je ostala na bojnom polju, a poraženi su bježali s polja.

 

         PUNSKI RATOVI I OSNIVANJE PROVINCIJA

U 3. stoljeću prije Krista kad su Rimljani istjerali kralja Pira koji je branio Grke, onda su postali zainteresirani za Siciliju. Kartaga je tada bila gospodar Sredozemlja. Kartaga je vladala i Sicilijom. Tu se nalazilo puno gradova koje su osnovali Kartažani. Kartaga je nakon Atene postala najveća pomorska sila, ali je imala jako slabu kopnenu vojsku. Kartažani su unajmljivali vojnike-plaćenike, a plaćenici ratuju kako su plaćeni. Kod Rimljana je upravo suprotno. Oni imaju jaku kopnenu vojsku, ali nemaju mornaricu.

Od 264. do 241. godine trajao je Punski rat. Rat je započeo kad su Kartažani osvojili grčki grad Mesanu pa su se Grci obratili Rimljanima za pomoć. Rimljani su istjerali Kartažane i počeli su osvajati sve gradove na Siciliji, ali nisu mogli osvojiti zapadne gradove koje je branila jaka kartažanska mornarica. Rimljani su sagradili 120 brodova po uzoru na kartažanske brodove, ali Rimljani nisu imali pojma o pomorskim bitkama. Zato su na svoje brodove nadograđivali mostove kojima bi zakvačili neprijateljski brod i prešli na njega. Tako su Rimljani pomorsku bitku pretvorili u kopnenu.

241. godine Rimljani su pobijedili Kartažane kod Egatskih otoka. Veliku ulogu u ratu je odigrala mornarica. Rimljani su tražili da Kartažani napuste Siciliju i plate ratnu odštetu. Sicilija je postala prva rimska provincija. Nad provincijom vlada namjesnik koji ima neograničenu vlast. Rimljani su od stanovnika tražili visoke poreze i prirodna dobra. Kad su Rimljanima trebali robovi, otišli su ih nahvatati na Siciliju. Namjesnici provincija su se brzo bogatili jer su im se često novci od poreza lijepili za ruke.

Kartaga je zbog velike ratne odštete ostala bez novca pa nije mogla platiti vojsku. U kartažanskoj vojsci je došlo do pobune, a Rimljani su to dobro iskoristili i osnovali drugu provinciju – Sardiniju s Korzikom.

 

         SUKOB RIMLJANA I ILIRA

U 3. stoljeću ilirsko pleme Ardijejci uz donji tok Neretve osnovali su plemenski savez koji se prostirao od današnje Makarske pa dolje na jugu do Albanije. Plemena su za kralja odabrala Agrona. On je vladao do 230. godine. a kad je umro, onda ga je zamijenila njegova supruga kraljica Teuta. Iliri su bili u stalnim sukobima s Grcima koji su na Jadranu osnovali svoje kolonije.

Argon je osvojio sve grčke kolonije osim Isse. 229. godine Teutina vojska je počela opsadu Isse. Stanovnici Isse su zatražili pomoć od Rima pa su Rimljani poslali poslanike Gaja i Lucija Korunkani kraljici Teuti da se povuku sa Isse, a s druge strane da prestanu s gusarenjem. Teuta je obećala povući vojsku sa Isse, ali je rekla da ne može sprovesti zabranu za gusarenje jer je to ilirski običaj. Lucije koji je imao dug jezik ubijen je k'o za vraga na putu do Rima i to je bio povod za rat protiv Ilira. Nije se mogla usporediti Rimska vojska sa ilirskom vojskom. Iliri su bili poraženi. Rat je trajao do 228. godine i kraljica Teuta morala je prepustiti Rimljanima cijeli južni Jadran do Boke Kotorske. Rimljani su zauzeli i sve grčke otoke u Jadranu. Neposredno nakon toga je zauzeta i Cisalpinska Galija.

australis @ 19:22 |Komentiraj | Komentari: 12 | Prikaži komentare
Nema zapisa.
ILIRI I KELTI
Brojač posjeta
608922
ARHIVA
  • Na ovom blogu možete naći gradivo iz povijesti od 1. do 4. razreda
  • Gradivo je podijeljeno po razdobljima radi lakšeg snalaženja
  • Netočnosti u postovima mogle su nastati pogreškom u prepisivanju ili na neki drugi način zbog čega se ispričavam
Shoutbox
25.9.2016. 12:58 :: Obat Sipilis Tradisional
Obat Sipilis Tradisional
25.9.2016. 12:58 :: Obat Sipilis Herbal
Obat Sipilis Herbal
25.9.2016. 12:58 :: obat sipilis alami
obat sipilis alami
25.9.2016. 12:59 :: Harga Obat Sipilis
Harga Obat Sipilis
25.9.2016. 13:01 :: Nama Obat Sipilis
Nama Obat Sipilis
25.9.2016. 13:02 :: obat sipilis pria
obat sipilis pria
25.9.2016. 13:02 :: obat sipilis di apotik
obat sipilis di apotik
25.9.2016. 13:02 :: obat sipilis raja singa
obat sipilis raja singa
25.9.2016. 13:02 :: Obat Sipilis Murah
Obat Sipilis Murah
25.9.2016. 13:02 :: Obat Sipilis Wanita
Obat Sipilis Wanita
25.9.2016. 13:04 :: Obat Alami Sipilis
Obat Alami Sipilis
25.9.2016. 15:06 :: http://adbasilicata.blogspot.com/2016/09/pengobatan-ambeien-atau-wasir-pada.html
http:/adbasilicata.blogspot.com/2016/09/pengobatan-ambeien-atau-wasir-pada.html
25.9.2016. 15:06 :: http://adbasilicata.blogspot.com/2016/09/cara-penyembuhan-ambeien-pada-ibu-hamil.html
http:/adbasilicata.blogspot.com/2016/09/cara-penyembuhan-ambeien-pada-ibu-hamil.html
25.9.2016. 15:07 :: http://1stcialis.blogspot.com/2016/09/jamu-penyakit-wasir.html
http:/1stcialis.blogspot.com/2016/09/jamu-penyakit-wasir.html
25.9.2016. 15:07 :: http://pengobatanherbalmanjur678.blogspot.com/2016/09/obat-ambeien-atau-wasir-stadium-4.html
http:/pengobatanherbalmanjur678.blogspot.com/2016/09/obat-ambeien-atau-wasir-stadium-4.html
25.9.2016. 15:07 :: Pengobatan Alternatif Wasir Madiun
Pengobatan Alternatif Wasir Madiun
25.9.2016. 15:07 :: Obat Ambeien Atau Wasir Yang Aman Untuk Ibu Hamil
Obat Ambeien Atau Wasir Yang Aman Untuk Ibu Hamil
25.9.2016. 15:07 :: Mengatasi Ambeien Anak
Mengatasi Ambeien Anak
25.9.2016. 15:07 :: Fakta Penyakit Ambeien Atau Wasir
Fakta Penyakit Ambeien Atau Wasir
25.9.2016. 17:20 :: Internet Bandung Terbaik
Internet Bandung Terbaik,Provider Terbaik Di Bandung,Provider Internet Terbaik Di Bandung,Paket Internet Terbaik Di Bandung,Kartu Internet Terbaik Di Bandung,Jaringan Internet Terbaik Di Bandung,Koneksi Internet Terbaik Di Bandung,Provider Internet T
25.9.2016. 18:51 :: toko pengobatan herbal com
sekilas info
25.9.2016. 18:51 :: toko pengobatan herbal com
sekilas info
25.9.2016. 18:51 :: toko pengobatan herbal com
sekilas info
25.9.2016. 18:51 :: toko pengobatan herbal com
sekilas info
25.9.2016. 18:51 :: toko pengobatan herbal com
sekilas info
Index.hr
Nema zapisa.